(Jarle)  -  Regler herved innført

Da har botsjefen innført en rekke paragrafer som det anbefales å sette seg inn i. Disse har tredt i kraft og er gjeldene fra skrivende stund. Gunnar fører opp de som kommer for sent til oppmøte 1645 på Bislett.

Reglene finnes som en egen fane i toppen.